Wettelijke bewakingsopleidingen

Doelgroep

Voor goedgekeurde opleidingsinstellingen die gebruik wensen te maken of op zoek zijn naar gecertificeerde lesgevers conform de bewakingswetgeving opgelegd door het Ministerie van Binnenlandse zaken.
 

Omschrijving

Hier kan u de wettelijk verplichte opleidingen voor bewakingsagenten vinden, opgelegd door het Ministerie van Binnenlandse zaken, waarvoor u Steven Van Eersel als  gecertificeerde lesgever kan inhuren, dewelke in uw goedgekeurde opleidingsinstelling op zelfstandige basis een opleiding kan verzorgen dit conform de bewakingswetgeving.
Steven Van Eersel heeft een zéér uitgebreide praktijkervaring en geeft de lessen op een praktijkgerichte manier.
 

Inhoud

Opleidingen voor uitvoerend personeel

Basisopleiding bewakingsagent
BLOK 1: organisatie van de bewakingssector en haar activiteiten (2 lesuren)
BLOK 2: organisatie van de bewakingssector en haar activiteiten (4 lesuren)

Opleiding uitgaansmilieu
Specifieke risico's in een uitgaansomgeving (12 lesuren)

Opleiding beveiligd vervoer
Toegepaste analoge en digitale communicatietechnieken (3 lesuren)

Opleiding begeleiding van uitzonderlijke voertuigen
Hoofdstuk 2 : Toegepaste analoge en digitale communicatietechnieken (4 lesuren)

Opleidingen voor leidinggevend personeel

Opleiding leidinggevend personeel type A
Organisatie van de private en publieke veiligheidssector (8 lesuren)

Opleiding leidinggevend personeel type B
Organisatie van de bewakingssector (8 lesuren)